تاریخچه ترمینال ها

برای اجزایی مانند پایانه های عایق، روند اصلی در توسعه آن در واقع یکسان نیست.از نظر آشکارتر بودن آن برای پایانه های عایق، از نظر تأثیر آن بر ساخت به ویژه مشهود است، اولاً از نظر عملکرد آن، در واقع، یعنی مشتریان سفارشات را کاهش می دهند، علاوه بر این، در واقع، باطل است. رقابت برای همسالان تشدید شد.
از نظر وضعیت فعلی ترمینال عایق باید به آن توجه کنیم، در واقع امروز نیز باید ظالم بود، فردا ظالم تر، پس فردا بسیار زیباست، اما اکثریت قریب به اتفاق مردم فردا می میرند. شب این جملهدر این راستا، ما باید درک کنیم که برای توسعه تجارت دشوار است، برای شرکت دشوار است

برای محصولات خوب برای شکل دادن به یک نام تجاری خوب، اجازه دهید نام تجاری کیفیت محصولات را ارتقا دهد، اجازه دهید نام تجاری برای محصول صحبت کند، این شرکت اولویت اول است، شرکت های داخلی در چین در حال حاضر به عنوان کشورهای سطح صنعتی، صنعتی صنعت محصولات به سرعت در حال توسعه است، الکترونیک، افزایش زمینه ارتباطات در همان زمان، صنعت قطعات الکترونیکی به سرعت در حال توسعه، منجر به بلوک ترمینال توسعه صنعت، عملا، دیگر قیمت تفاوت، کیفیت ضعیف استدلال ، تغییر میدان ترمینال است صحنه بدون "دود از جنگ نام تجاری.

وظیفه حفظ توسعه پایدار صنعت ترمینال هنوز بسیار دشوار است.ترمینال برای شکستن از طریق چارچوب سنتی شرکت، انجام یک شرکت ترمینال واقعی، لازم است توجه به بهره وری، بهره وری، هزینه، مدیریت، مطابق با قانون توسعه صنعت ترمینال برای رسیدگی به امور، شکستن از غل از چارچوب سنتی ترمینال، سیستم سازمانی و مکانیزم، حالت کنترل، ساختار سازمانی و غیره برای انجام اصلاحات اساسی.با توجه به الزامات "موقعیت یابی دقیق، عملکردهای واضح، کنترل قدرتمند و کارآمد"، ما از طریق روش بازاریابی سنتی صنعت ترمینال ترمینال عبور می کنیم.تعدیل ساختاری صنعت ترمینال اولین شرط برای هر شرکت بزرگ پایانه ای برای ایستادن در بازار پایانه بین المللی است.


زمان ارسال: آوریل-26-2022